Monday, January 17, 2011

David Schoerner på MELK i Oslo

David Schoerner klarer å forfølge sitt eget arbeid med å publisere den lille, men gjennomgående høy kvalitet serie med bøker under forlaget Hassla. Det er vanskelig å balansere to verdener, enten de er fotograf / utgiver, fotograf / kurator, fotograf / læreren, så det er godt å følge hans arbeid og hele tiden bli minnet om at det kan arbeide og fungere godt.